УЙ ГАШУУГ ДАВАН ТУУЛАХУЙ

240,000.0 

Ангилал

Үхлийг санана гэдэг бол тухлан суугаад үхлийн тухай бодох биш юм. Үхэл хэзээ ч ирж магадгүйг санана гэдэг бол дургүй ажлаа хийхгүй байх, муухай хүмүүстэй харилцахгүй байх, худал хуурмагийг залгилахгүй, бүдүүлэг авирыг хүлцэхгүй байх юм.
Амьдралын агшин бүрээ нандигнаж, эрдэнэт хүн болсон өөрийгөө хүндэтгэх нь үхлийг санаж буй хэрэг.
Бусдын ба өөрийн үхэлдээ бэлэн байх нь амьдрахуйн гол зорилго ч байж мэднэ.

Санал болгох ...