ГЭРЭЭ ГИЙГҮҮЛЬЕ!

“ГЭРЭЭ ГИЙГҮҮЛЬЕ” цомог нь эх хүүхдийн харилцаагаар дамжуулан өөрийгөө таних, өнөөдрийн амьдралын асуудлуудын уг шалтгааныг олох, шийдвэрлэх, ээжтэйгээ эвлэрснээр өөрийгөө хайрлаж эхлэх сэтгэлзүйн гүнзгий засал юм.

240,000.0 

Ангилал

“ГЭРЭЭ ГИЙГҮҮЛЬЕ” цомог нь эх хүүхдийн харилцаагаар дамжуулан өөрийгөө таних, өнөөдрийн амьдралын асуудлуудын уг шалтгааныг олох, шийдвэрлэх, ээжтэйгээ эвлэрснээр өөрийгөө хайрлаж эхлэх сэтгэлзүйн гүнзгий засал юм.

Санал болгох ...