Эр хүн юунд хэрэгтэй вэ?

50,000.0 

Ангилал

Ямар эр хүнтэй ямар харилцаанд байгаа минь миний үнэн дүр төрх, амьдралын минь бодит түвшин юм байгаам.

-Эр хүн ямар байх ёстой вэ? гэвэл бид ам уралдуулан маш олон юм хэлнэ дээ.

-Харин тэр суперб эр чинь чухам яг юунд хэрэгтэй юмб? гэвэл юу гэх сэн бол….

Хоёр эрийн дунд шийдэж ядаж байгаа эмэгтэйд хоёулаа хэрэггүй байдаг.

Санал болгох ...