Уй гашууны нэрийн өмнөөс

50,000.0 

Ангилал

“Байхгүй бол амьдарч чадахгүй тийм зүйл надад ганц ч үгүй” – ДАЛАЙ БАГШ

Шархаа анагаахуй
Үлдэгсэд ба үхэгсдийн үнэт зүйлс
Үүрдийн ба зуурдын хагацал
Сүйрлийн дараахь шинэ ертөнц
Шинийн дон, түүний хор уршиг
Бууж өгөх нь ялалтын дээд

“Чийдэнг зохион бүтээх явцдаа би огт бүтэлгүйтээгүй. Зүгээр л чийдэн ажиллахгүй байж болох 99 нөхцлийг л нээж олсон юм” – ТОМАС ЭДИСОН

Санал болгох ...