Охид хөвгүүдийн ондоо хүмүүжил

50,000.0 

Ангилал

Яаж хүмүүжүүлбэл охин үр минь ямар ч тохиолдолд өөрийгөө дээд зэргээр хамгаалдаг болох бол…
Миний хүү яавал өөрийн ба бусдын орон зайг мэдэрч зөв явах бол…
Бид юуг хүмүүжлээр өгч чадах…
Харин юуг өгч чадахгүй вэ…
Охид хөвгүүдийн хүмүүжил юугаараа өөр юм бэ…

Санал болгох ...